Πρέβεζα: «Βήμα πίσω» από το Δήμο Πρέβεζας στην αντιπαράθεση με την Αποκεντρωμένη για τα έξοδα παράστασης των αιρετών του ΔΛΤ Πρέβεζα: «Βήμα πίσω» από το Δήμο Πρέβεζας στην αντιπαράθεση με την Αποκεντρωμένη για τα έξοδα παράστασης των αιρετών του ΔΛΤ | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Πρέβεζα: «Βήμα πίσω» από το Δήμο Πρέβεζας στην αντιπαράθεση με την Αποκεντρωμένη για τα έξοδα παράστασης των αιρετών του ΔΛΤ

Πρέβεζα: «Βήμα πίσω» από το Δήμο Πρέβεζας στην αντιπαράθεση με την Αποκεντρωμένη για τα έξοδα παράστασης των αιρετών του ΔΛΤ
Σε παλαιότερο ρεπορτάζ μας είχαμε αναφερθεί στην ακύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας της αριθµ. 69/2016 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πρέβεζας, αναφορικά µε τον καθορισµό και την καταβολή των µηνιαίων εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πρέβεζας».
Ο Δήμος Πρέβεζας προχώρησε σε προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006, για να ακυρωθεί η απόφαση που πήρε η Αποκεντρωμένη, ωστόσο επειδή η επιτροπή δεν εξέτασε την προσφυγή του Δήμου εντός της 30ημερης αποκλειστικής προθεσμίας, που προβλέπει ο νόμος, αυτή θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Σε συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας τέθηκε το ερώτημα να εξεταστεί αν πρέπει να ασκηθεί σχετική αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης του Γ.Γ της περιφερειακής διοίκησης, ωστόσο η επιτροπή αποφάσισε ομοφώνως να μην προχωρήσουν οι νομικοί του Δήμου σε κάποια άλλη νομική ενέργεια.
Το θέμα ωστόσο μπορεί να μη λήξει σε αυτό το σημείο, καθώς ενδεχομένως και να υπάρξει εκ νέου «είσοδος» για απόφαση του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας ή να υπάρξουν προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια.
Πηγή: atpreveza.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Πρέβεζα: «Βήμα πίσω» από το Δήμο Πρέβεζας στην αντιπαράθεση με την Αποκεντρωμένη για τα έξοδα παράστασης των αιρετών του ΔΛΤ
Epirusblog Gr
5 of 5
Πρεβεζα 5386705535122266053
Σχόλια
item