Πού οφείλεται το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Πού οφείλεται το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Πού οφείλεται το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Πού οφείλεται το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Κυρίως λόγω της συμπίεσης των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών και πολύ λιγότερο συνέπεια κάποιας ουσιώδους βελτίωσης των εξαγωγικών επιδόσεων.

Η πλεονασματική θέση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συνιστά σταθεροποιητικό χαρακτηριστικό για την ελληνική οικονομία, αναφέρει στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων η Alpha Bank.

Εντούτοις, όπως σημειώνει, αποτελεί σε μεγαλύτερο βαθμό αποτέλεσμα της συμπίεσης των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών λόγω της αδύναμης αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών και των κεφαλαιακών ελέγχων και πολύ λιγότερο συνέπεια κάποιας ουσιώδους βελτίωσης των εξαγωγικών επιδόσεων.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των στοιχείων της οικονομικής συγκυρίας, που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος αυτήν την εβδομάδα, το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών στο οκτάμηνο του 2016 ήταν πλεονασματικό στα € 430 εκατ. έναντι, ωστόσο, μεγαλύτερου πλεονάσματος ύψους € 990 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2015. 

Η συσταλτική επί του πλεονάσματος επίδραση οφείλεται στην πτώση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών (-15,2%, σε ετήσια βάση) που υπερκάλυψε τη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου των αγαθών (-5,8%) και στην ευνοϊκή συμβολή του λογαριασμού των πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, τα οποία αναφέρονται κυρίως σε εισροές κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Epirusblog Gr
5 of 5
Πού οφείλεται το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
Epirusblog Gr
5 of 5
πολιτική 1913193713950761285
Σχόλια
item