Θεσπρωτία: Συντονίζονται για την ανάπτυξη του Αχέροντα Θεσπρωτία: Συντονίζονται για την ανάπτυξη του Αχέροντα | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Συντονίζονται για την ανάπτυξη του Αχέροντα

Θεσπρωτία: Συντονίζονται για την ανάπτυξη του Αχέροντα
Ο Δήμος Σουλίου στο πλαίσιο του σχεδιασμού ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την 
ιδιαίτερα αξιόλογη περιοχή του μυθικού Αχέροντα (που θα περιλαμβάνει και το 
νεκρομαντείο και το Σούλι), που αποτελεί ένα τόπο με ιδιαίτερες δυνατότητες ανάπτυξης 
ειδικών μορφών τουρισμού και παράλληλα περιβαλλοντικά ιδιαίτερο (προστατευόμενη 
περιοχή Δέλτα και στενών Αχέροντα) αλλά και ιστορικά και πολιτιστικά ξεχωριστό, πρόκειται 
να προχωρήσει Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των φορέων – συμβαλλόμενων μερών: 
Δήμο Σουλίου, Δήμο Πάργας, Περιφέρεια Ηπείρου, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Φορέα Διαχείρισης στενών και εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΑΕ 
ΟΤΑ και ΕΤΑΝΑΜ ΑΑΕ ΟΤΑ.

Τα   συμβαλλόμενα μέρη,αναγνωρίζοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της περιοχής των στενών 
και των εκβολών του μυθικού ποταμού Αχέροντα, και την ανάγκη προώθησης της βιώσιμης 
ανάπτυξής της μέσω ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού υψηλής ποιότητας, με 
σεβασμό στο περιβάλλον και την ανάδειξη του μοναδικού πολιτιστικού της ενδιαφέροντος, 
προβαίνουν, στη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το 
γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της. Δεδομένου ότι 
η στόχευση του Προγράμματος περιλαμβάνει και το σχεδιασμό δράσεων πολιτισμικού 
χαρακτήρα, η Προγραμματική Σύμβαση έχει και χαρακτήρα «προγραμματικής σύμβασης 
πολιτισμικής ανάπτυξης».

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί ο σχεδιασμός Προγράμματος 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την περιοχή παρέμβασης, το οποίο θα περιλαμβάνει την
εξειδίκευση της στρατηγικής και της οριοθέτησης της περιοχής και την κατάρτιση 
αναλυτικού σχεδίου δράσης, προκειμένου να επιτευχθεί ο κύριος στόχος που είναι «η 
βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής στηριγμένη στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού 
υψηλής ποιότητας, με σεβασμό στο ιδιαίτερο περιβάλλον της και με ανάδειξη του μοναδικού 
πολιτιστικού της ενδιαφέροντος».

Ως περιοχή παρέμβασης ορίζεται κατ’ αρχήν η ευρύτερη περιοχή των «στενών» και του 
«δέλτα» του Αχέροντα, περιλαμβανομένων του νεκρομαντείου και του Σουλίου. Η περιοχή 
αυτή θα οριοθετηθεί πιο συγκεκριμένα στη συνέχεια με βάση τις αποφάσεις της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης.

Ως βασική κατεύθυνση (κύριος στόχος) προκρίνεται η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής 
στηριγμένη   στην   ανάπτυξη ειδικών   μορφών   τουρισμού υψηλής ποιότητας, με σεβασμό 
στο περιβάλλον και την ανάδειξη του μοναδικού πολιτιστικού της ενδιαφέροντος.

Ειδικότεροι στόχοι προτείνονται κατ’ αρχήν:

· ανάδειξη των μυθολογικών αναφορών που σχετίζονται με την περιοχή (νεκρομαντείο, 
πέρασμα στον Άδη κλπ) και η οργάνωση επισκέψεων
· ανάδειξη της ιστορικής σημασίας της περιοχής (Σούλι, σκάλα Τζαβέλαινας κλπ)
· ανάδειξη των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της προστατευόμενης περιοχής ΔΕΛΤΑ και ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ
· οργάνωση δραστηριοτήτων που θα απευθύνονται σε υψηλής στάθμης επισκέπτες
· οργάνωση διαδρομών που θα απευθύνονται σε επισκέπτες της παράκτιας ζώνης (Πάργα, Σύβοτα κλπ)
· δημιουργία στοχευμένων παρεμβάσεων που απευθύνονται σε ΑμεΑ
· δημιουργία και καθιέρωση «δρώμενων» συσχετιζόμενων με την ιστορία και μυθολογία της περιοχής 
· παραγωγή τοπικών προϊόντων και σύνδεσή τους με την περιοχή

paramythia-online.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Συντονίζονται για την ανάπτυξη του Αχέροντα
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 7230562461266621483
Σχόλια
item