Θεσπρωτία: Διαγωνισμός για έργα ορεινής κοίτης στο ρέμα Λάκκας Ηγουμενίτσας Θεσπρωτία: Διαγωνισμός για έργα ορεινής κοίτης στο ρέμα Λάκκας Ηγουμενίτσας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Διαγωνισμός για έργα ορεινής κοίτης στο ρέμα Λάκκας Ηγουμενίτσας


Θεσπρωτία: Διαγωνισμός για έργα ορεινής κοίτης στο ρέμα Λάκκας Ηγουμενίτσας
Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Έργα ορεινής κοίτης στο ρέμα Λάκκας», με προϋπολογισμό 62.650,00 € (συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων και του ΦΠΑ 24%). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και τα τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Σουλίου 3 - Ηγουμενίτσα, μέχρι τις 12/10/2016 ημέρα Τετάρτη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2665361103, FAX επικοινωνίας 2665361123, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κα. Μαρία Νάκα, καθώς και από τον ιστότοπο του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης προσφορών 10.00π.μ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ηγουμενίτσας (Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3, T.K. 46100 Ηγουμενίτσα) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα της ίδιας κατηγορίας. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.010,00 € με ισχύ τουλάχιστον 120 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 17/02/2017. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε τρείς (3) μήνες. 


thespro.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Διαγωνισμός για έργα ορεινής κοίτης στο ρέμα Λάκκας Ηγουμενίτσας
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 5951340306493794634
Σχόλια
item