Πρέβεζα: Δύο προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ στο ΚΦΜΠ του Δήμου Ζηρού Πρέβεζα: Δύο προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ στο ΚΦΜΠ του Δήμου Ζηρού | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Πρέβεζα: Δύο προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ στο ΚΦΜΠ του Δήμου Ζηρού

Πρέβεζα: Δύο προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ στο ΚΦΜΠ του Δήμου Ζηρού
Ο Δήμαρχος Ζηρού Νίκος Καλαντζής υπέγραψε στις 25/10/2016 την πρόσληψη δύο ατόμων που επιλέχθηκαν μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο εφαρµογής της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε ∆ήµους και σε υπηρεσίες Α΄υποδοχής Ασύλου και ∆ιαχείρισης Προσφυγικών Ροών».
Στο πρώην στρατόπεδο «Πετροπουλάκης» θα αναλάβουν υπηρεσία μία κοινωνική λειτουργός και ένας εργάτης γενικών καθηκόντων.
Η διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται σε οχτώ µήνες, µε ηµεροµηνία έναρξης την 01/11/2016 και ηµεροµηνία λήξης την 30/06/2017, οπότε οι ωφελούµενοι απολύονται αυτοδίκαια, χωρίς καµία αποζηµίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης. 
Το µισθολογικό κόστος και οι ασφαλιστικές εισφορές των προσληφθέντων θα καλυφθούν από τον Ο.Α.Ε.∆.
atpreveza.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Πρέβεζα: Δύο προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ στο ΚΦΜΠ του Δήμου Ζηρού
Epirusblog Gr
5 of 5
Πρεβεζα 4223618978149651006
Σχόλια
item