Ηγουμενίτσα: Διαγωνισμός για τη καθαριότητα του λιμανιού Ηγουμενίτσα: Διαγωνισμός για τη καθαριότητα του λιμανιού | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ηγουμενίτσα: Διαγωνισμός για τη καθαριότητα του λιμανιού


Ηγουμενίτσα: Διαγωνισμός για τη καθαριότητα του λιμανιού
Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία: «Καθαριότητα των Τερματικών Σταθμών ΤΙ και Τ2, του Πυροσβεστικού Σταθμού και των λοιπών στεγασμένων χώρων του Λιμένα - Καθαριότητα των χώρων της χερσαίας ζώνης Λιμένων Ηγουμενίτσας, Πλαταριάς, Συβότων και Σαγιάδας αρμοδιότητας Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. και αποκομιδή των απορριμμάτων από τη χερσαία ζώνη Λιμένα Ηγουμενίτσας για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών». 

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων οχτακοσιών ευρώ (€59.800,00) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., οπότε πρέπει έως την 1η Νοεμβρίου 2016, να κατατεθούν οι προσφορές στα γραφεία του Ο.Λ.ΗΓ. (Δ/νση: Τερματικός Σταθμός Τ2 - Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας - 46100 Ηγουμενίτσα). Πληροφορίες για τους όρους καθώς και το τεύχος της διακήρυξης θα δίνονται στα γραφεία του Ο.Λ.ΗΓ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00 - 14:00 ) και στο τηλέφωνο : 26650 99335.

thespro.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Ηγουμενίτσα: Διαγωνισμός για τη καθαριότητα του λιμανιού
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 4977373559759894312
Σχόλια
item