Ήγουμενίτσα: Ένταξη των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ηγουμενίτσας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020». Ήγουμενίτσα: Ένταξη των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ηγουμενίτσας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020». | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ήγουμενίτσα: Ένταξη των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ηγουμενίτσας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

Ήγουμενίτσα: Ένταξη των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ηγουμενίτσας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».
Το ΝΠΔΔ «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός» εντάχθηκε ως δικαιούχος στην Πράξη με Τίτλο «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ Δήμου Ηγουμενίτσας» και Κωδικό ΟΠΣ 5001340 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Το έργο έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση της λειτουργίας για ένα έτος, των δυο Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) του ΝΠΔΔ Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός (ΠΑΚΠΠΟ) του Δήμου Ηγουμενίτσας. 

Πρόκειται για δύο (2) Δομές που λειτουργούν στα αντίστοιχα Δημοτικά Διαμερίσματα Πλαταριάς και Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας και υλοποιούνται από το 2013 στα πλαίσια της Δράσης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της αποσχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. 

Αντικείμενο είναι η παροχή από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμεθα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. 

Η πράξη θα παρέχει υπηρεσίες σε 50 ωφελούμενους σε δύο περιφερειακές δομές, στην Πλαταριά και την Πέρδικα του Δήμου Ηγουμενίτσας. 

Πληροφορίες: Στέρτσου Ευφροσύνη, Τηλ.: 2665360018, 

thespro.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα: Ένταξη των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ηγουμενίτσας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 6900021014823579552
Σχόλια
item