΄Αρτα: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων ΄Αρτα: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

΄Αρτα: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων


΄Αρτα: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων την προσεχή Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00 με τρία θέματα να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικά: 

ΤΑΚΤΙΚΑ
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου 

1.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 Ν.4412/2016. 

2.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων  σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

3.Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά διαγωνιστικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
Epirusblog Gr
5 of 5
΄Αρτα: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων
Epirusblog Gr
5 of 5
Αρτα 8760320995052586739
Σχόλια
item