Πρέβεζα: Εκτεταμένη ρύπανση στο υπόγειο υδατικό σύστημα Χερσονήσου Πρέβεζας Πρέβεζα: Εκτεταμένη ρύπανση στο υπόγειο υδατικό σύστημα Χερσονήσου Πρέβεζας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Πρέβεζα: Εκτεταμένη ρύπανση στο υπόγειο υδατικό σύστημα Χερσονήσου Πρέβεζας

Πρέβεζα: Εκτεταμένη ρύπανση στο υπόγειο υδατικό σύστημα Χερσονήσου Πρέβεζας
Η εξαιρετική προσπάθεια που είχε γίνει στη Γενική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί ημερών Κ. Τριάντη (με καταγωγή από το Ν. Πρέβεζας), όταν και για πρώτη φορά καταρτίστηκαν Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής και διαμoρφώθηκε εθνική πολιτική για το νερό, αποτυπώνεται και στην 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
Αναφορικά με το Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου, οι τροποποιήσεις σε σχέση με πριν από 2 χρόνια είναι σχεδόν μηδαμινές και εντοπίζουμε ορισμένες πολύ χρήσιμες πληροφορίες για το υδατικό σύστημα Χερσονήσου Πρέβεζας και για το Ν. Πρέβεζας. 

Παραθέτουμε ορισμένα σημεία: «Στο επίπεδο του Υ.Δ. Ηπείρου σε καθεστώς τοπικής υπερεκμετάλλευσης βρίσκεται μόνο το υπόγειο υδατικό σύστημα Χερσονήσου Πρέβεζας. 

Στην περίπτωση αυτή η υπερεκμετάλλευση συνοδεύεται από τοπική υφαλμύρινση λόγω διείσδυσης της θάλασσας. 

Στο υδατικό αυτό σύστημα, οι υπεραντλήσεις έχουν τοπικό μόνο χαρακτήρα, ενώ η ποιοτική υποβάθμισή του με την παρουσία χλωριόντων συνδέεται με το γεγονός ότι είναι ανοιχτό προς τη θάλασσα και από το ανατολικό και από το δυτικό όριό του».

Σε σχετικό πίνακα για τη ρύπανση των υπόγειων υδατικών συστημάτων, αυτό της Χερσονήσου της Πρέβεζας αναφέρεται ως κακής χημικής σύστασης, ενώ σημειώνεται εκτεταμένη ρύπανση (ΝΟ3, ΝΗ4), από την αγροτική δραστηριότητα. 

Το συγκεκριμένο υδατικό σύστημα μάλιστα είναι το μοναδικό σε όλη την Ήπειρο, που έχει κακή χημική σύσταση.

«Η εξέταση των ισοζυγίων του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου οδηγεί στο συμπέρασμα ότι με λίγες επιμέρους εξαιρέσεις δεν υφίστανται υπεραπολήψεις από τα επιφανειακά νερά.

Οι ποταμοί που εκτιμάται ότι υφίστανται υψηλή απόληψη, δηλαδή μεγαλύτερη του 50% της βασικής ροής του ποταμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιος - Σεπτέμβριος) είναι οι ακόλουθοι:

• Το τμήμα του π. Λούρου που εκτείνεται αμέσως μετά το ΥΗΣ Λούρου λόγω της υδροληψίας για την κάλυψη της άρδευσης των ΤΟΕΒ πεδιάδας Άρτας-Ζώνη Λούρου, ΤΟΕΒ Λάμαρης και ΤΟΕΒ Μπόιδα - Μαυρής.

• Τα πεδινά τμήματα του π. Αχέροντα πριν και μετά τη συμβολή του με τον παραπόταμο π. Κωκυτό λόγω της υδροληψίας για την άρδευση των ΤΟΕΒ Αχέροντα και Γλυκής καθώς και ο ίδιος π. Κωκυτός λόγω της υδροληψίας για την άρδευση των ΤΟΕΒ Παραμυθιάς και Κρυσταλλοπηγής».

«Καθίσταται προφανής η αυξημένη πίεση στα υδάτινα σώματα των λεκανών Λούρου και Αράχθου, από ρύπανση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».
«Ένα μόνο από τα υπόγεια υδατικά συστήματα έχει χαρακτηρισθεί ως κακής χημικής κατάστασης (υδατικό σύστημα Χερσονήσου Πρέβεζας). 
Τα σημεία δειγματοληψίας που παρουσιάζουν υπερβάσεις των ορίων που έχουν τεθεί για τα χημικά στοιχεία στα σώματα αυτά, κατανέμονται σε όλη την έκτασή του και σε σημαντικό ποσοστό. 
Και στα υπόλοιπα συστήματα συναντώνται τοπικώς υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων χωρίς όμως αυτές να παρουσιάζουν μια χρονική συνέχεια και ευρεία κατανομή».
«Υδραγωγείο από τις πηγές Αγ. ΓεωργίουΟ νομός Πρέβεζας διατρέχεται από δύο μεγάλου μήκους παράλληλα υδραγωγεία. 
Τα υδραγωγεία αυτά κατασκευάστηκαν προς το τέλος της δεκαετίας 1970 και 1980 και υδροδοτούν την Φιλιππιάδα, την Άρτα, την Πρέβεζα και αρκετούς άλλους δήμους στην διαδρομή τους . Το νεώτερο υδραγωγείο στο τέλος της διαδρομής του υδροδοτεί και ένα μέρος της Λευκάδας.
Σήμερα τα υφιστάμενα υδραγωγεία δεν καλύπτουν τις ανάγκες ύδρευσης, όπως έχουν διαμορφωθεί, ιδίως, με την επιβάρυνση της θερινής κατανάλωσης από τους τουρίστες – παραθεριστές, κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές των τριών νομών. 
Οι τρεις πόλεις Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα επάρκειας νερού κατά τους θερινούς μήνες.
Πέρα από την αυξημένη θερινή ζήτηση άλλα αίτια για την ανεπάρκεια του υφιστάμενου συστήματος υδροδότησης είναι οι απώλειες λόγω παλαιότητας των χαλυβδοσωλήνων και οι απολήψεις για αρδευτικές χρήσεις που συμβαίνουν κατά μήκος της διαδρομής του υδραγωγείου. 
Σύμφωνα με σχετική μελέτη του ΥΠΟΜΕΔΙ για την επίλυση του υδρευτικού προβλήματος των πόλεων και λοιπών οικισμών που υδροδοτούνται από το υφιστάμενο υδραγωγείο, απαιτείται η κατασκευή νέου υδραγωγείου με αντικατάσταση των υφιστάμενων. 
Η διαχείριση του νέου υδραγωγείου πρέπει να γίνεται από κατάλληλο φορέα εξοπλισμένο με τα απαραίτητα τεχνικά και οικονομικά μέσα».
atpreveza.gr

Epirusblog Gr
5 of 5
Πρέβεζα: Εκτεταμένη ρύπανση στο υπόγειο υδατικό σύστημα Χερσονήσου Πρέβεζας
Epirusblog Gr
5 of 5
Πρεβεζα 9219503534896583886
Σχόλια
item