Πρέβεζα: Δύναται να ισχύσει διακοπή φιλοξενίας για νήπια-βρέφη από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας; Πρέβεζα: Δύναται να ισχύσει διακοπή φιλοξενίας για νήπια-βρέφη από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας; | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Πρέβεζα: Δύναται να ισχύσει διακοπή φιλοξενίας για νήπια-βρέφη από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας;

Πρέβεζα: Δύναται να ισχύσει διακοπή φιλοξενίας για νήπια-βρέφη από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας;
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, στον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πρέβεζας, υπάρχει και πρόβλεψη (σχετικό άρθρο), για διακοπή φιλοξενίας όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή, εφόσον αυτή προβλέπεται για χρονικό διάστημα πέραν των δύο μηνών, χωρίς να υπάρχει προς τούτο σοβαρός λόγος και αφού πρώτα ειδοποιηθούν να καταβάλουν το οφειλόμενο ποσό, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.
Στο περιθώριο της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας τη Δευτέρα, συζητήσαμε με την κα Ελευθερία Αγγέλη –Παπαϊωαννίδου, εντεταλμένη σύμβουλο του Δήμου Πρέβεζας για θέματα Παιδείας και Πρόεδρο της επιτροπής εγγραφών -μεταγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας, για το αν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στον Κανονισμό και για το αν υπάρχει ενδεχόμενο να διωχθεί κάποιο παιδί, σε περίπτωση που δεν καταβληθεί η οικονομική εισφορά. 

Η κα Αγγέλη διευκρίνισε: «Υπάρχει στον Κανονισμό αυτή η διατύπωση ήδη από προηγούμενα έτη, όχι από φέτος. Όμως εμείς δεν έχουμε σκοπό, ούτε πρόθεση να διακόψουμε τη φιλοξενία κάποιου παιδιού. 

Παρ' όλα αυτά η προϊσταμένη του Τμήματος Παιδικών Σταθμών, μας έχει ενημερώσει ότι οι γονείς που δεν καταβάλλουν οικονομική εισφορά αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά σε τρεις παιδικούς σταθμούς απο το σύνολο των εφτά. 

Ο αριθμός τους είναι μικρός και σταθερά είναι οι ίδιοι γονείς που επιδεικνύουν ασυνέπεια κατ' επανάληψη χωρίς να συνδέεται αυτή η τακτική με οικονομική αδυναμία. Δεν είναι δίκαιο αυτό προς τους υπόλοιπους. Δεν είναι δηλαδή γονείς που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Ίσα-ίσα αυτοί που δυσκολεύονται γενικώς, είναι συνεπείς».

Το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας μάλιστα είχε πάρει σχετική απόφαση («Παρών» είχε ψηφίσει η Λαϊκή Συσπείρωση), στην οποία αναφερόταν:
  • Να αποσταλούν ενημερωτικά σημειώματα στους γονείς για να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες όπως ορίζει το σχετικό άρθρο του Κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.

  • Ενημερωτικό σημείωμα θα επιδίδεται κάθε φορά σε γονείς που οφείλουν οικονομική εισφορά για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών όπως ορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών.

  • Όταν οφείλεται οικονομική εισφορά για περίοδο προγενέστερη της αίτησης επανεγγραφής τότε αυτή δεν θα εγκρίνεται αν δεν κατατίθεται το συνολικό ποσό οφειλής στον αντίστοιχο τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Πρέβεζας.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί (και δεν έχει να κάνει με την υπάρχουσα δημοτική αρχή ούτε με την εντεταλμένη σύμβουλο κα Αγγέλη, που δεν έχουν δείξει τέτοια δείγματα) πως πολιτικά μέσω του Κανονισμού παραμένει η δυνατότητα στο πολιτικό όργανο (Δήμος Πρέβεζας) να διακόψει τη φιλοξενία ενός παιδιού, λόγω της οικονομικής εισφοράς.

Παράλληλα, στη συζήτηση του θέματος: «Έγκριση 6ης /2016 έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών -μεταγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2016-2017», στην εισήγηση που δόθηκε στους συμβούλους, αναφερόταν και οι παρακάτω σχετικές πληροφορίες για τις εγγραφές νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας.

Οι εγγραφές νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας είναι οι εξής :

1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (29)
2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (15)
3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (18)
4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (11)
5ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (10)
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΟΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (11)
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΥΡΟΥ (3)
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (5)

Εγγραφές νηπίων και βρεφών μέσω ΕΣΠΑ που είναι αναλυτικά ανά σταθμό:
-1ος Παιδικός Σταθμός 22 νήπια
-2ος Παιδικός Σταθμός 10 νήπια
-3ος Παιδικός Σταθμός 7 νήπια
-4ος Παιδικός Σταθμός 9 νήπια
-5ος Παιδικός Σταθμός 8 νήπια
-Παιδικός Σταθμός Λούρου νηπιακό τμήμα 5 νήπια, βρεφικό τμήμα 4 βρέφη.

Σύνολο νηπίων 61 , Βρεφών 4 .

atpreveza.gr


Epirusblog Gr
5 of 5
Πρέβεζα: Δύναται να ισχύσει διακοπή φιλοξενίας για νήπια-βρέφη από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας;
Epirusblog Gr
5 of 5
Πρεβεζα 3294616057885951269
Σχόλια
item