Θεσπρωτία: Επιστολή της δημοτικής αρχής προς την ΔΕΗ για τις συνεχείς διακοπές ρεύματος Θεσπρωτία: Επιστολή της δημοτικής αρχής προς την ΔΕΗ για τις συνεχείς διακοπές ρεύματος | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Επιστολή της δημοτικής αρχής προς την ΔΕΗ για τις συνεχείς διακοπές ρεύματος

Θεσπρωτία: Επιστολή της δημοτικής αρχής προς την ΔΕΗ για τις συνεχείς διακοπές ρεύματος
Αξιότιμοι Κύριοι

Το τελευταίο χρονικό διάστημα η παραμικρή ήπια βροχόπτωση προκαλεί την αιφνιδιαστική  
διακοπή ρεύματος  η οποία διαρκεί από λίγα λεπτά ως και αρκετές ώρες.

Οι απροειδοποίητες αυτές διακοπές ρεύματος δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και κατά 
συνέπεια την οικονομική επιβάρυνση και ζημία στους κατοίκους και δημότες του Δήμου μας.

Από την πολύωρη διακοπή ρεύματος επέρχονται ζημιές  σε αντλιοστάσια  ύδρευσης και 
άρδευσης, στο δημοτικό φωτισμό, σε οικιακές συσκευές ,σε ποιμνιοστάσια, σε 
φωτοβολταϊκά πάρκα ,σε εξοπλισμό επιχειρήσεων. 

Επίσης είναι επικίνδυνο για τους ασθενείς που εξαρτώνται από συσκευές που λειτουργούν 
με ρεύμα και κάθε διακοπή είναι δυνητικά επικίνδυνη για τη ζωή τους.

Το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο Δήμο μας εξαιτίας του φαινόμενου των 
συχνών, απροειδοποίητων και αδικαιολόγητων διακοπών ρεύματος,  συζητήθηκε εκτενώς 
σε δημοτικό συμβούλιο στις  2-9-2016.

Είναι προφανές  ότι η δυσλειτουργία οφείλεται  σε τεχνικά υποβαθμισμένο και κακά  
συντηρημένο δίκτυο  παροχής ηλεκτρικής ενέργειες στο Δήμο Σουλίου, ο οποίος Δήμος 
ηλεκτροδοτείται από Υποσταθμό της Τζάρας και της Ηγουμενίτσας.

Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις τόσο από πλευράς  της Δημοτικής αρχής  όσο και των 
επαγγελματιών και κατοίκων δεν υπάρχει καμιά βελτίωση.

Επειδή  στα πλαίσια των υποχρεώσεων Σας σχετικά με την λειτουργία , συντήρηση , την 
αξιοπιστία και την ασφάλεια ενός τεχνικά άρτια δικτύου, ιδιαίτερα όσον αφορά τις τεχνικές 
προδιαγραφές, την ποιότητα τάσης και την αξιοπιστία τροφοδοσία, οφείλετε να λαμβάνετε 
όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να αντιμετωπίζονται αλλά και να προλαμβάνονται βλάβες 
στο δίκτυο και ιδιαιτέρα αυτές που μπορούν να προκαλέσουν σημαντική ζημία στους 
καταναλωτές και των οποίων τα αίτια δεν συσχετίζονται με γεγονότα ανωτέρας βίας, παρά 
σε κάκιστη συντήρηση του δικτύου.   

Εξάλλου είναι  υποχρέωση Σας να παρέχετε σταθερά και αδιάλειπτα ηλεκτρική ενέργεια, το 
δε γεγονός ότι ο Δήμος Σκουλιού ανήκει στις περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις είναι σύνηθες 
ενισχύει την υποχρέωση Σας για  πρόβλεψη και καλύτερη συντήρηση του δικτύου για να 
αποφευχθούν οι  συχνές και αδικαιολόγητες  διακοπές ρεύματος.

Παρακαλούμε για άμεση ενημέρωση από μέρους σας  του δημοτικού συμβουλίου για τις 

περαιτέρω ενέργειές σας.


Η Δήμαρχος  Σουλίου

Μπραϊμη Μπότση Σταυρούλα

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Αθανασίου Νικόλαος


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

• Βουλευτές Νομού

• Περιφερειάρχης    


paramythia-online.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Επιστολή της δημοτικής αρχής προς την ΔΕΗ για τις συνεχείς διακοπές ρεύματος
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 2963364332301725797
Σχόλια
item