Θεσπρωτία: 42.000€ το κόστος της κατασκευής και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για τον Λάμποβο Θεσπρωτία: 42.000€ το κόστος της κατασκευής και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για τον Λάμποβο | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: 42.000€ το κόστος της κατασκευής και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για τον Λάμποβο

Θεσπρωτία: 42.000€ το κόστος της κατασκευής και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για τον Λάμποβο
42.000€ θα κοστίσει η κατασκευή των παραπηγμάτων καθώς και οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για το παλαιότερο παζάρι της Ηπείρου, που ξεκινά την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου στην Παραμυθιά.
Σύμφωνα με τις απόφασεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, έγιναν δέκτες οι σχετικές τεχνικές περιγραφές και το κόστος επιμερίζεται ως εξής:
23.969€ για την κατασκευή των παραπηγμάτων απο τον Στρατούρη Κ. Σωτήριο, Οικοδομικές Εργασίες, με έδρα τα Μέγαρα
17.980€ για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ηλεκτροφωτισμό, απο την εταιρία με την επωνυμία Σμέρνος Αθανάσιος & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.
paramythia-online.gr

Epirusblog Gr
5 of 5
Θεσπρωτία: 42.000€ το κόστος της κατασκευής και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για τον Λάμποβο
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 4102358728641232499
Σχόλια
item